Wysłuchanie małoletniego w sprawie o opiekę naprzemienną a udokumentowanie powyższej czynności

Wysłuchanie małoletniego jest instytucją stosunkowo rzadko wykorzystywaną przez Sądy orzekające w przedmiocie kontaktów rodziców z małoletnimi dziećmi.

Duże kontrowersje w praktyce budzi dopuszczalność przeprowadzenia ww. czynności w szczególności w sytuacji, gdy istnieje podejrzenie iż dziecko doświadcza konfliktu lojalnościowego.

Ponadto istnieją rozbieżności do dokumentowania przebiegu ww. czynności, a praktyka sądów jest wysoce niejednorodna w tym zakresie.

Autor: adw. Aleksandra Kurowska-Wójcik

tel. 507-020-696

kancelaria@kurowskawojcik.pl

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz

OPIEKA NAPRZEMIENNA- a miejsce stałego pobytu dziecka

Wielokrotnie Klienci zgłaszający się do Kancelarii dopytują o możliwość orzekania na gruncie obowiązujących przepisów opieki naprzemiennej. Wielu z Nich bowiem słyszało bądź to od innych pełnomocników a nierzadko nawet od sędziów- iż takiej możliwości nie ma bądź jest ona wątpliwa.

Jest to mit, podobnie jak uzależnianie dopuszczalności orzekania opieki naprzemiennej od uregulowania miejsca pobytu dziecka ze wskazaniem konkretnego rodzica.

Art. 59822 k.p.c. wprost mówi o orzeczeniu w którym sąd określił, iż dziecko będzie mieszkało z każdym z rodziców w powtarzających się okresach. Zaś sam art. 26§2 k.c. (tak ten mówiący o miejscu stałego pobytu) wprost dopuszcza sytuację, gdy dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców. Jako miejsce zamieszkania Sąd może wskazać miejscowość, w szczególności iż w myśl art. 25 k.c. miejscem zamieszkania jest właśnie miejscowość a nie precyzjnie określony adres.

Art. 58§ 1a k.r.o. mówi o wspólnym wykonywaniu władzy rodzicielskiej nawet w przypadku gdy rodzice nie przedstawią sądowi porozumienia w tym zakresie.

Autor: adw. Aleksandra Kurowska-Wójcik

tel. 507-020-696

kancelaria@kurowskawojcik.pl

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Dodaj komentarz